loading

Sách, tuyển tập

Summer jobs Britain 2000 / edited by David Woodworth

Tác giả : edited by David Woodworth

Nhà xuất bản : Vacation Work

Năm xuất bản : 2000

Nơi xuất bản : Oxford

Mô tả vật lý : 270 tr. : bản đồ ; 20 cm

Số phân loại : 331.128094105

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp -- Vương Quốc Anh -- Danh bạ. 2. Hướng nghiệp -- Vương Quốc Anh -- Danh bạ. 3. Tìm việc làm -- Vương Quốc Anh -- Danh bạ. 4. Việc làm mùa hè -- Vương Quốc Anh -- Danh bạ.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 723/2002
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top