loading

Sách, tuyển tập

Le Temple de la littérature : Collège des enfants de la nation, Hanoi, Vietnam = Văn miếu Quốc Tử Giám / trad. de Tao Trang, Huu Ngoc ; texte Diane Niblack Fox, Nora A. Taylor ; photogr. Hoang Kim Dang ... [et al.]

Tác giả : trad. de Tao Trang, Huu Ngoc ; texte Diane Niblack Fox, Nora A. Taylor ; photogr. Hoang Kim Dang ... [et al.]

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 1995

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 40 tr. : tranh ảnh màu; 24 cm

Số phân loại : 181.112

Chủ đề : 1. Đền -- Việt Nam -- Hà Nội -- Sách hướng dẫn. 2. Văn miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội, Việt Nam) -- Sách hướng dẫn.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 1198/2002
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top