loading

Sách, tuyển tập

Từ điển văn hóa cổ truyền Việt Nam : mục từ xếp theo đề tài và ABC có minh họa / Hữu Ngọc chủ biên

Tác giả : Hữu Ngọc chủ biên

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 1995

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 827 tr. : hình vẽ, bản đồ ; 19 cm

Số phân loại : 959.7.003

Chủ đề : 1. Việt Nam -- Văn minh -- Từ điển.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 VN 1579/95
(K07.16_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top