loading

Luận án, luận văn

Xã hội tộc người Stiêng qua tập quán pháp / Ngô Văn Lý

Tác giả : Ngô Văn Lý

Nhà xuất bản : Viện Khoa học Xã hội T.P. HCM

Năm xuất bản : 1994

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 34 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 305.895

Chủ đề : 1. Dân tộc học Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Stiêng (Dân tộc Đông Nam Á) -- Việt Nam -- Đời sống xã hội và tập quán -- Tóm tắt. 4. Tộc người thiểu số -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 6987
Phục vụ đọc tại chỗ
Top