loading

Sách, tuyển tập

Phong tục Việt Nam : cưới, gả và tuổi vợ tuổi chồng / Hà Văn Cầu

Tác giả : Hà Văn Cầu

Nhà xuất bản : Hội Nhà văn

Năm xuất bản : [19--?]

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 164 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 392.509597

Chủ đề : 1. Lễ cưới và phong tục -- Việt Nam. 2. Việt Nam -- Đời sống xã hội và tập quán.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 661/92
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 662/92
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top