loading

Luận án, luận văn

Mô hình Quark-Parton-Flucton và một số phản ứng hạt nhân năng lượng cao / Lê Sỹ Hội

Tác giả : Lê Sỹ Hội

Nhà xuất bản : Trường Đại học Tổng hợp

Năm xuất bản : 1991

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 91 tờ : hình vẽ, biểu đồ ; 30 cm

Số phân loại : 539.7

Chủ đề : 1. Flucton. 2. Hạt Quark. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Parton. 5. Phản ứng hạt nhân.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 6665
Phục vụ đọc tại chỗ
Top