loading

Sách, tuyển tập

Le Sacrifice du Nam Giao / par R. Orband, L. Cardière

Tác giả : par R. Orband, L. Cardière

Nhà xuất bản : s.n.

Năm xuất bản : s.a.]

Nơi xuất bản : [S.l.

Mô tả vật lý : 105 tr., 1 tờ đính : minh họa ; 25 cm

Số phân loại : 202.1109597

Chủ đề : 1. Cúng tế -- Việt Nam.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Cúng tế và lập đàn Nam giao của triều đại nhà Nguyễn

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho Đông Dương DD 01
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top