loading

Luận án, luận văn

Một số vấn đề lý thuyết trường trong đối xứng không - thời gian mở rộng / Hà Huy Bằng

Tác giả : Hà Huy Bằng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Tổng hợp

Năm xuất bản : 1989

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 12 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 539.7

Chủ đề : 1. Lý thuyết trường (Vật lý) -- Tóm tắt. 2. Không gian và thời gian -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 4. Tính đối xứng (Vật lý) -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 6586
Phục vụ đọc tại chỗ
Top