loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo một số phối ghép của máy vi tính Electronica-60 trong các hệ đo - Điều khiển trên máy gia tốc hạt / Nguyễn Mạnh Giang

Tác giả : Nguyễn Mạnh Giang

Nhà xuất bản : Trường Đại học Tổng hợp

Năm xuất bản : 1989

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 101 tờ : minh họa ; 31 cm

Số phân loại : 539.73

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Máy gia tốc hạt -- Hệ đo điều khiển.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 6450
Phục vụ đọc tại chỗ
Top