loading

Luận án, luận văn

Mô hình phi tuyến Chiral của Baryon / Phạm Thúc Tuyền

Tác giả : Phạm Thúc Tuyền

Nhà xuất bản : Trường Đại học Tổng hợp

Năm xuất bản : 1989

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 21 tr. : biểu đồ ; 19 cm

Số phân loại : 539.72164

Chủ đề : 1. Baryon -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Phi tuyến Chiral -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 6441
Phục vụ đọc tại chỗ
Top