loading

Luận án, luận văn

Mô hình phi tuyến Chiral của Baryon / Phạm Thúc Tuyền

Tác giả : Phạm Thúc Tuyền

Nhà xuất bản : Trường Đại học Tổng hợp

Năm xuất bản : 1989

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 106 tờ : biểu đồ ; 30 cm

Số phân loại : 539.72164

Chủ đề : 1. Baryon. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Phi tuyến Chiral.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 6440
Phục vụ đọc tại chỗ
Top