loading

Sách, tuyển tập

Australia : a social and political history / ed. by Gordon Greenwood

Tác giả : ed. by Gordon Greenwood

Nhà xuất bản : Angus & Robertson

Năm xuất bản : 1978

Nơi xuất bản : London

Mô tả vật lý : xii, 465 tr. : bản đồ, 14 tờ tranh ảnh ; 21 cm

Số phân loại : 994

Chủ đề : 1. Úc -- Lịch sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 247/96
(K09.01_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top