loading

Sách, tuyển tập

Australian history : the occupation of a contiment / Bob Bessant

Tác giả : Bob Bessant

Nhà xuất bản : Eukera

Năm xuất bản : 1978

Nơi xuất bản : Blackburn

Mô tả vật lý : 411 tr. : minh họa ; 21 cm

Số phân loại : 994

Chủ đề : 1. Úc -- Lịch sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 246/96
(K09.01_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top