loading

Bài trích

M.H

Liu Jun Hui (Khala Lumpur) và Tiêu Vĩnh Lợi (Trung Quốc) đoạt chức vô địch đơn nam và nữ: Kết thúc giải bóng bàn các thành phố quốc tế lần 1-1997 // Sài Gòn Giải Phóng. - 12/05/1997. - Tr.6.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Do Liên đoàn bóng bàn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Giải kết thúc vào tối 11.5 với kết quả như trên

Top