loading

Luận án, luận văn

Các khối thiết bị tương tự và giao tiếp với máy tính cho hệ đo năng phổ hạt nhân nhanh, chính xác / Phó Đức Toàn

Tác giả : Phó Đức Toàn

Nhà xuất bản : Trường Đại học Tổng hợp

Năm xuất bản : 1992

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 20 tr. : sơ đồ ; 21 cm

Số phân loại : 539.7

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Vật lý hạt nhân -- Đo năng phổ hạt nhân -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 6075
Phục vụ đọc tại chỗ
Top