loading

Sách, tuyển tập

Dictatorship in Spanish America / ed. Hugh M. Hamill

Tác giả : ed. Hugh M. Hamill

Nhà xuất bản : Alfred A. Knopf

Năm xuất bản : 1967

Nơi xuất bản : New York

Mô tả vật lý : x, 242 tr. ; 18 cm

Số phân loại : 980

Chủ đề : 1. Châu Mỹ La Tinh -- Lịch sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 LN 164/95
(K10.13_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top