loading

Sách, tuyển tập

토끼와늑대와호랑이와담이와 / 글채인선 ; 그림한병호

Tác giả : 글채인선 ; 그림한병호

Nhà xuất bản : 시공주니어

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : 서울

Mô tả vật lý : [27] tr. : tranh vẽ màu ; 24 x 26 cm

ISBN : 9788952709066

Số phân loại : 895.73

Chủ đề : 1. Truyện thiếu nhi. 2. Truyện tranh. 3. Văn học Hàn Quốc.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) KOR 2336
Đang xử lý kỹ thuật
Top