loading

Sách, tuyển tập

콩쥐 팥쥐 / 그림 릴리돌 ; 글 김 지수

Tác giả : 그림 릴리돌 ; 글 김 지수

Nhà xuất bản : 삼성출판사

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : 서울

Mô tả vật lý : [25] tr. : tranh vẽ màu ; 22 cm

ISBN : 9788915102675

Số phân loại : 895.73

Chủ đề : 1. Truyện thiếu nhi. 2. Truyện tranh. 3. Văn học Hàn Quốc.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) KOR 2321
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) KOR 2322
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) KOR 2323
Đang xử lý kỹ thuật
Top