loading

Sách, tuyển tập

해님 달님 / 김향이, 김세정

Tác giả : 김향이, 김세정

Nhà xuất bản : 삼성출판사

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : 서울

Mô tả vật lý : [25] tr. : tranh vẽ màu ; 22 cm

ISBN : 9788915102750

Số phân loại : 895.73

Chủ đề : 1. Truyện thiếu nhi. 2. Truyện tranh. 3. Văn học Hàn Quốc.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) KOR 2318
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) KOR 2319
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) KOR 2320
Đang xử lý kỹ thuật
Top