loading

Sách, tuyển tập

방귀 시합 / 김향금, 김병남

Tác giả : 김향금, 김병남

Nhà xuất bản : 삼성출판사

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : 서울

Mô tả vật lý : [25] tr. : tranh vẽ màu ; 22 cm

ISBN : 9788915102767

Số phân loại : 895.73

Chủ đề : 1. Truyện thiếu nhi. 2. Truyện tranh. 3. Văn học Hàn Quốc.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) KOR 2315
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) KOR 2316
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) KOR 2317
Đang xử lý kỹ thuật
Top