loading

Sách, tuyển tập

견우 직녀 / 그림 마리 로즈 부아손 ; 글 최 은정

Tác giả : 그림 마리 로즈 부아손 ; 글 최 은정

Nhà xuất bản : 삼성출판사

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : 서울

Mô tả vật lý : [25] tr. : tranh vẽ màu ; 22 cm

ISBN : 9788915102736

Số phân loại : 895.73

Chủ đề : 1. Truyện thiếu nhi. 2. Truyện tranh. 3. Văn học Hàn Quốc.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) KOR 2312
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) KOR 2313
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) KOR 2314
Đang xử lý kỹ thuật
Top