loading

Sách, tuyển tập

Phụ nữ Việt Nam làm theo lời Bác - Chủ tịch Hồ Chí Minh với phụ nữ, phong trào phụ nữ và bình đẳng giới / Đinh Xuân Dũng, Nguyễn Như Ý biên soạn

Tác giả : Đinh Xuân Dũng, Nguyễn Như Ý biên soạn

Nhà xuất bản : Phụ nữ Việt Nam

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 119 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786044725918

Số phân loại : 305.4209597

Chủ đề : 1. Hồ Chí Minh, 1890-1969 -- Tư tưởng. 2. Bình đẳng giới -- Việt Nam. 3. Công tác xã hội với phụ nữ -- Việt Nam. 4. Người bênh vực quyền bình đẳng cho phụ nữ -- Việt Nam. 5. Phụ nữ -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 93/2024
(2630/8)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 94/2024
(2630/9)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top