loading

Sách, tuyển tập

Phụ nữ Việt Nam làm theo lời Bác - Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác giáo dục gia đình và chính sách thiếu niên, nhi đồng / Đinh Xuân Dũng, Nguyễn Như Ý biên soạn

Tác giả : Đinh Xuân Dũng, Nguyễn Như Ý biên soạn

Nhà xuất bản : Phụ nữ Việt Nam

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 119 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786044725925

Số phân loại : 305.4209597

Chủ đề : 1. Hồ Chí Minh, 1890-1969. 2. Cha mẹ và trẻ thanh thiếu niên -- Việt Nam. 3. Công tác xã hội với phụ nữ -- Việt Nam. 4. Giáo dục gia đình. 5. Thiếu nhi -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 91/2024
(2630/6)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 92/2024
(2630/7)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top