loading

Luận án, luận văn

Đặc điểm một số độc chất trong đất phèn nặng mới khai hoang trồng lúa ở Đồng Tháp Mười và biện pháp khắc phục / Nguyễn Đức Thuận

Tác giả : Nguyễn Đức Thuận

Nhà xuất bản : Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam

Năm xuất bản : 2002

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 170 tờ : minh họa ; 30 cm

Số phân loại : 631.409597

Chủ đề : 1. Đất phèn -- Việt Nam -- Đồng Tháp Mười. 2. Đất -- Hàm lượng sulphur. 3. Lúa -- Việt Nam -- Đồng Tháp Mười -- Gieo trồng. 4. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 5. Quan hệ đất và cây trồng -- Việt Nam -- Đồng Tháp Mười.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 11626
Phục vụ đọc tại chỗ
Top