loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu sự hủy positron trong kim loại và hợp kim / Châu Văn Tạo

Tác giả : Châu Văn Tạo

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2002

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 144 tờ : minh họa ; 30 cm

Số phân loại : 539.7

Chủ đề : 1. Hủy Positron. 2. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 3. Positron -- Thải. 4. Tương tác Electron -- Positron.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 11625
Phục vụ đọc tại chỗ
Top