loading

Luận án, luận văn

Sự phân bố các chất kìm hãm tripxin (TI) ở cây mướp hương (Luffa cylindrica roem) và sự biến đổi của chúng trong quá trình phát triển hạt / Nguyễn Huỳnh Minh Quyên

Tác giả : Nguyễn Huỳnh Minh Quyên

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội

Năm xuất bản : 1998

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 133 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm

Số phân loại : 571.2

Chủ đề : 1. Chất ức chế tripxin. 2. Họ bầu bí. 3. Luận án -- Việt Nam -- Hà Nội.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 11577
Phục vụ đọc tại chỗ
Top