loading

Sách, tuyển tập

Astérix - Cuộc đấu của những thủ lĩnh : truyện tranh / René Goscinny ; Tranh : Albert Uderzo ; Lại Thị Thu Hiền dịch

Tác giả : René Goscinny ; Tranh : Albert Uderzo ; Lại Thị Thu Hiền dịch

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 48 tr. : bản đồ, tranh vẽ màu ; 30 cm

ISBN : 9786042282239

Số phân loại : 741.5

Chủ đề : 1. Astérix$c(Nhân vật hư cấu). 2. Truyện thiếu nhi. 3. Truyện tranh. 4. Văn học Pháp.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 2285/2023
(L 1337/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 2286/2023
(L 1337/2)
Đang được mượn
Top