loading

Sách, tuyển tập

Văn bản quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng : thông tư 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 - Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng ... / Bộ Xây dựng

Tác giả : Bộ Xây dựng

Nhà xuất bản : Xây dựng

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 116 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 27 cm

ISBN : 9786048271923

Số phân loại : 343.597078624

Chủ đề : 1. Công nghiệp xây dựng -- Luật và pháp chế -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6679/2023
(PL 312)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6680/2023
(PL 313)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top