loading

Sách, tuyển tập

Chúng mình không cãi nhau nữa! / Lời và tranh : Tam Giác Long ; Lư Diệu Huy dịch

Tác giả : Lời và tranh : Tam Giác Long ; Lư Diệu Huy dịch

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 37 tr. : tranh vẽ màu ; 21 cm

ISBN : 9786042321402

Số phân loại : 895.13

Chủ đề : 1. Truyện thiếu nhi. 2. Truyện tranh. 3. Văn học Trung Quốc.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 2275/2023
(M 1302/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 2276/2023
(M 1302/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top