loading

Sách, tuyển tập

150 thuật ngữ văn học / Lại Nguyên Ân biên soạn

Tác giả : Lại Nguyên Ân biên soạn

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 583 tr. ; 23 cm

ISBN : 9786042282734

Số phân loại : 803

Chủ đề : 1. Văn học -- Thuật ngữ.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6653/2023
(VH 8)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6654/2023
(VH 9)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top