loading

Sách, tuyển tập

Tính toán thiết kế Hệ thống điều hòa không khí / Nguyễn Đức Lợi

Tác giả : Nguyễn Đức Lợi

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 347 tr. : minh họa ; 24 cm

ISBN : 9786040374684

Số phân loại : 697.73

Chủ đề : 1. Điều hòa không khí -- Thiết kế.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6645/2023
(12600)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6646/2023
(12601)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top