loading

Sách, tuyển tập

Aalfred và Aalbert / Morag Hood ; Hachan dịch

Tác giả : Morag Hood ; Hachan dịch

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : [34] tr. : hinh vẽ màu ; 21 x 21 cm

ISBN : 9786042328494

Số phân loại : 823

Chủ đề : 1. Truyện tranh. 2. Văn học Scotland. 3. Văn học thiếu nhi.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 2231/2023
(M 831/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 2232/2023
(M 831/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top