loading

Sách, tuyển tập

Giáo trình Kinh tế học vĩ mô / Nguyễn Ái Đoàn, Nguyễn Thị Thu Thủy đồng chủ biên

Tác giả : Nguyễn Ái Đoàn, Nguyễn Thị Thu Thủy đồng chủ biên

Nhà xuất bản : Bách khoa Hà Nội

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 331 tr. : minh họa ; 24 cm

ISBN : 9786044710143

Số phân loại : 339.0711

Chủ đề : 1. Kinh tế học vĩ mô -- Giáo trình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6629/2023
(5008)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6630/2023
(5008/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top