loading

Sách, tuyển tập

Du hành vào thế giới Y học tự cổ chí kim / Mikhail Alexandrovich Paltsev, Igor Moiseevich Kvetnoy ; Minh họa : Albina Petrova ; Người dịch : Đỗ Ngọc Hợp ... [và nh.ng. khác] dịch

Tác giả : Mikhail Alexandrovich Paltsev, Igor Moiseevich Kvetnoy ; Minh họa : Albina Petrova ; Người dịch : Đỗ Ngọc Hợp ... [và nh.ng. khác] dịch

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 211 tr. : hình vẽ ; 24 cm

ISBN : 9786042326667

Số phân loại : 610.9

Chủ đề : 1. Y học -- Lịch sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6599/2023
(8120/4)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6600/2023
(8120/5)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top