loading

Sách, tuyển tập

Nhập môn kỹ thuật Hàng không / Vũ Quốc Huy ... [và nh.ng. khác]

Tác giả : Vũ Quốc Huy ... [và nh.ng. khác]

Nhà xuất bản : Bách khoa Hà Nội

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 223 tr. : minh họa ; 27 cm

ISBN : 9786049503894

Số phân loại : 629.1300711

Chủ đề : 1. Hàng không dân dụng. 2. Hàng không -- Kỹ thuật -- Giáo trình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6591/2023
(9571)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6592/2023
(9572)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top