loading

Sách, tuyển tập

Phát triển cá nhân và tính chuyên nghiệp trong nha khoa / Trương Như Ngọc, Chu Đình Tới chủ biên

Tác giả : Trương Như Ngọc, Chu Đình Tới chủ biên

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 267 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 27 cm

ISBN : 9786040370013

Số phân loại : 617.600711

Chủ đề : 1. Môi trường làm việc. 2. Nha khoa -- Hướng dẫn chuyên nghiệp. 3. Nha khoa -- Thực hành. 4. Nhóm tại nơi làm việc.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6585/2023
(8761/6)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6586/2023
(8761/7)
Đang được mượn
Top