loading

Sách, tuyển tập

Sinh học miệng và sinh lý răng miệng / Hoàng Việt Hải chủ biên

Tác giả : Hoàng Việt Hải chủ biên

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 119 tr. : minh họa ; 27 cm

ISBN : 9786040370044

Số phân loại : 612.31

Chủ đề : 1. Miệng -- Sinh lý học. 2. Nha khoa. 3. Răng -- Sinh lý học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6583/2023
(8158/10)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6584/2023
(8158/11)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top