loading

Sách, tuyển tập

Implant nha khoa I / Nguyễn Phú Thắng chủ biên

Tác giả : Nguyễn Phú Thắng chủ biên

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 151 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 27 cm

ISBN : 9786040375209

Số phân loại : 617.6

Chủ đề : 1. Nha khoa. 2. Răng -- Cấy ghép. 3. Răng -- Hình thái. 4. Răng -- Phẫu thuật.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6579/2023
(8759/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6580/2023
(8759/2)
Đang được mượn
Top