loading

Sách, tuyển tập

Vật liệu kỹ thuật : chế tạo, cấu trúc, tính chất, lựa chọn và ứng dụng. T.1 / Nguyễn Khắc Xương chủ biên

Tác giả : Nguyễn Khắc Xương chủ biên

Nhà xuất bản : Bách khoa Hà Nội

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 187 tr. : minh họa ; 27 cm

ISBN : 9786044713755

Số phân loại : 620.11

Chủ đề : 1. Cơ khí -- Vật liệu. 2. Vật liệu kỹ thuật.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6571/2023
(8906)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6572/2023
(8907)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top