loading

Sách, tuyển tập

Government statistics for business use / edited by Philip M. Hauser and William R. Leonard

Tác giả : edited by Philip M. Hauser and William R. Leonard

Nhà xuất bản : John Wiley ;

Năm xuất bản : 1946

Nơi xuất bản : New York

Mô tả vật lý : xvi, 432 tr. : bản đồ, biểu đồ ; 22 cm

Số phân loại : 317.3

Chủ đề : 1. Kinh doanh -- Thống kê học -- Nguồn tư liệu. 2. Thống kê học. 3. Hoa Kỳ -- Thống kê học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 1046/2002
(K09.11_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top