loading

Sách, tuyển tập

Ai cũng cần một khoảng trời bình yên : tản văn - thơ - truyện ngắn / Quốc Thái

Tác giả : Quốc Thái

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 254 tr. : hình vẽ ; 21 cm

ISBN : 9786043895643

Số phân loại : 895.92208004

Chủ đề : 1. Tản văn. 2. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 21. 3. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 4. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6285/2023
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6286/2023
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top