loading

Sách, tuyển tập

Marketing bằng lời giới thiệu : tạo mạng lưới quan hệ khách hàng hiệu quả mà không cần phải gọi điện "chèo kéo" / Tim Templeton ; Ngọc Tuấn dịch

Tác giả : Tim Templeton ; Ngọc Tuấn dịch

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 286 tr. : minh họa ; 21 cm

ISBN : 9786043808100

Số phân loại : 658.812

Chủ đề : 1. Giới thiệu kinh doanh. 2. Mạng lưới kinh doanh. 3. Marketing quan hệ. 4. Quan hệ khách hàng.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6281/2023
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VV 6282/2023
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top