loading

Sách, tuyển tập

Khám phá tâm lý học giao tiếp : tự học những kỹ năng giao tiếp đỉnh cao / Ian Tuhovsky ; Nguyễn Tư Thắng dịch

Tác giả : Ian Tuhovsky ; Nguyễn Tư Thắng dịch

Nhà xuất bản : Nxb. Thanh Hóa

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Thanh Hóa

Mô tả vật lý : 270 tr. : hình vẽ ; 21 cm

ISBN : 9786047455959

Số phân loại : 153.6

Chủ đề : 1. Giao tiếp giữa cá nhân. 2. Tâm lý học tích cực. 3. Thành công trong kinh doanh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6277/2023
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6278/2023
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top