loading

Sách, tuyển tập

Ngày hôm nay cũng không quá tệ : mỗi ngày trôi qua đều là món quà vô giá / Gu Kyung-Seon ; Kim Chi dịch

Tác giả : Gu Kyung-Seon ; Kim Chi dịch

Nhà xuất bản : Nxb. Thanh Hóa

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Thanh Hóa

Mô tả vật lý : 271 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 2022

ISBN : 9786047456338

Số phân loại : 895.735

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Hàn Quốc -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Hàn Quốc -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6275/2023
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6276/2023
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top