loading

Sách, tuyển tập

100 câu chuyện hay thế giới - Mưu lược trong chính trị quân sự & đời sống / Quách Thành ; Tiến Thành dịch

Tác giả : Quách Thành ; Tiến Thành dịch

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 295 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786043804911

Số phân loại : 355.4

Chủ đề : 1. Khoa học và nghệ thuật quân sự -- Trung Quốc. 2. Trung Quốc -- Vua và quần thần.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6271/2023
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6272/2023
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top