loading

Sách, tuyển tập

Nghĩa tình miền Tây / Nhiều tác giả

Tác giả : Nhiều tác giả

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 479 tr. : tranh ảnh ; 21 cm

ISBN : 9786043890013

Số phân loại : 895.9228008

Chủ đề : 1. Tản văn. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21. 3. Nam Việt Nam -- Đời sống xã hội và tập quán -- Văn học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6269/2023
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6270/2023
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top