loading

Sách, tuyển tập

Lý do người thông minh làm việc không hiệu quả? : kho tàng cùng những mẹo thiết thực giúp kiểm soát cuộc sống của bạn! / Robert Kelsey ; Người dịch: Thế Anh

Tác giả : Robert Kelsey ; Người dịch: Thế Anh

Nhà xuất bản : Nxb. Thanh Hóa

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Thanh Hóa

Mô tả vật lý : 375 tr. : hình vẽ ; 21 cm

ISBN : 9786047456123

Số phân loại : 650.1

Chủ đề : 1. Kỹ thuật tự lực. 2. Thành công. 3. Thành công trong kinh doanh. 4. Thay đổi (Tâm lý học). 5. Tự hiện thực hóa (Tâm lý học).

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6265/2023
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VV 6266/2023
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top