loading

Sách, tuyển tập

Statistics for the executive / Leonard A. Bernstein

Tác giả : Leonard A. Bernstein

Nhà xuất bản : Hawthorn Books

Năm xuất bản : 1970

Nơi xuất bản : New York

Mô tả vật lý : 160 tr. : biểu đồ ; 23 cm

Số phân loại : 310

Chủ đề : 1. Kinh tế học -- Phương pháp thống kê. 2. Thống kê.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 1009/2002
(K09.11_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 9 LV 1010/2002
(K09.11_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top