loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Một số bài toán biên cho phương trình sóng phi tuyến chứa số hạng Balakrishnan-Taylor / Bùi Đức Nam ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Anh Triết, Nguyễn Thành Long

Tác giả : Bùi Đức Nam ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Anh Triết, Nguyễn Thành Long

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : x, 144, [16] tờ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 515.355

Chủ đề : 1. Bài toán biên phi tuyến. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Toán giải tích.

Top