loading

Sách, tuyển tập

Các nhà văn Việt Nam thời đi học đã học văn ...

Nhà xuất bản : Nxb. Thanh Hóa

Năm xuất bản : 2002

Nơi xuất bản : Thanh Hóa

Mô tả vật lý : 255 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.92209

Chủ đề : 1. Nhà văn Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1471/2002
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1472/2002
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top